LOSSIVAHTI

 

Merimasku-Seurassa mietittiin monta vuotta, miten voisi kiittää tai palkita henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole seuran jäseniä, mutta jotka omalla vahvalla panoksellaan edistävät kotiseututoimintaa.

Kun silta Kirkonkylään valmistui ja lossi siirtyi historiaan, jäi yksi saaristokuntamme tärkeimmistä ammateista historiaan. siksi kunnianimikkeeksi valittiin ”Merimaskun Lossivahti”. Valinnan tekee vuosittain Merimasku-Seuran hallitus. Nimitetty saa kiertopalkintona jaettavan lossikapulan vuodeksi haltuunsa. Siihen liitetään kunkin valitun nimilaatta vuosiluvulla varustettuna. Lisäksi hän saa muistoksi kunniakirjan sekä lossikapulan pienoismallin.

 

 

2002 Kauko Tammelin

2003 Erkki Vainio

2005 Anita Sula

2006 Heikki Randell

2008 Risto Hiltunen

2009 Hanna Nurminen

2004 Terttu Kraemer

2010  Martti Mäkilä

2007 Anneli Laaksonen

2011  Pirkko-Liisa Heinonen

2012  Pertti Kuusela

2013  Maikki Lamberg

2014  Kauko Pajukoski

———————————————————

2015  Tiina Paavola

2016 Taattisten tila

Markku ja Karin Aaltonen