PERINTEEN TALLENNUS

 

Merimasku-Seura kerää tietoa Merimaskusta haastattelemalla ja tallentamalla lahjoituksina saatavaa esineistöä sekä keräämällä merimaskulaisia tarinoita ja murresanastoa. Seuralla on käytössä sanelinlaite, jolla voidaan haastattelut tallentaa tietokoneelle.

Lahjoitettuja valokuvia tallennetaan paperikuvina ja muutetaan digitaaliseen muotoon. Lainaksi käyttöön annetut digitoidaan ja palautetaan alkuperäiset lahjoittajille. Merimaskun maisemaa ja rakennuksia tallennetaan valokuvaamalla.

Kollolan esineistöä dokumentoidaan ja nimetään paikallismurteella. Paikallista viljely- ja kalastushistoriaa kerätään ja tallennetaan valokuvin ja kirjalliseen muotoon. Kerätään tietoa paikannimistä, kulkemisesta, työtavoista, juhlien vietosta ja perinneruuista. Kaikesta sellaisesta, mikä on jo melko vierasta nykypäivän asukkaille Merimaskussa.

Tietoa käytetään eri julkaisuissa, Kollolan näyttelyissä ja Merimaskun tapahtumissa. Osa tiedosta jää seuran arkistoihin siten kuin lahjoittajan kanssa asiasta sovitaan.

Toivomme apua ja aktiivista osallistumista Merimaskun historian tallennuksessa